POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Poniższe zapisy wyjaśnią Państwu zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki Administratora danych osobowych. Podkreślamy, iż sklep Puderrosa Butik stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administrator danych osobowych

Damian Oleradzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damian Oleradzki Butik Company, NIP 5213297682, zarejestrowaną pod adres ul. Gwiaździsta 4, 05-510 Chyliczki.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego Puderrosa Butik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do: przesłania newslettera, zarejestrowania się w serwisie, zawarcia umowy sprzedaży, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, korzystania z uprawnień konsumenckich.

4. Rodzaje danych potrzebnych do zawarcia umowy

Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak: imię i nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności, dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

5. Warunki podania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep Puderrosa.

6. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy,
a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.

8. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

9. Newsletter

Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@puderrosa-butik.pl

10. Cookies

Sklep internetowy puderrosa-butik.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

11. Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

12. Postanowienia Końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.